Veikla

Fakulteto Taryba, bendravimas su dekanatu, ginčų komisijos veikla

Atstovybės pagrindinis tikslas – atstovauti studentus visose VGTU institucijose ir padaryti kiek galima daugiau, kad studijavimas universitete visapusiškai tenkintų kiekvieną studentą. Jau keletą metų Studentų atstovybė dirba kartu su fakulteto dekanatu, dalyvauja fakulteto Tarybos posėdžiuose kur, kiek tai leidžia galimybės, stengiasi keisti nutarimus studentų geresnio gyvenimo link. Džiugu, kad Tarybos posėdžiai – tai vieta, kur EF studentų žodis tikrai girdimas.

Ginčų komisijoje taip pat yra studentų atstovai, kurie prisideda prie ginčų nagrinėjimo ir sprendimų.

Studentų poreikių tyrimas

Norint išsiaiškinti fakulteto studentų poreikius, norus, sužinoti kokiom nuotaikom jie gyvena bei ką, jų nuomone, reikia keisti, vykdomos apklausos. Vėliau surinkta informacija analizuojama ir ruošiami projektai, kurie padėtų gerinti esamą padėtį.

Žinios apie VGTU Elektronikos fakultetą sklaida

Fakulteto atstovai visuomet dalyvauja organizuojamose mugėse (Studijų mugės įvairiuose Lietuvos miestuose, Karjeros dienos), renginiuose universitete bei už jo ribų, skleidžia informaciją apie studijas EF, skatina labiau domėtis inžinerinėmis studijomis.

Seniūnų projektas

Vienas didžiausių tikslų, keliamų paskutiniu metu – sujungti visus fakulteto seniūnus į vieną šeimą, kad visi galėtų dalintis savo džiaugsmais bei rūpesčiais, galėtų vienas į kitą kreiptis ir sulauktų pagalbos.

Kuratoriai

Centrinės atstovybės Socialinio komiteto vienas tikslų – paruošti aukštesnių kursų studentus (kuratorius), kurie galėtų padėti lengviau adaptuotis pirmakursiams naujoje aplinkoje. Fakultetinė atstovybė nuolat ieško žmonių, kurie galėtų jais tapti, suteikia jiems visą specifinę informaciją, bei padeda patiems kuratoriams geriau atlikti savo darbus.

Pirmakursių stovykla

Vasarai einant į pabaigą, rugpjūčio mėnesį, organizuojamos pirmakursių stovyklos. Jos vyksta Aukštadvario poilsio ir sporto bazėje. Stovyklos tikslai:

  • supažindinti būsimus pirmakursius su studijomis VGTU, elektronikos fakultete, suteikiant visą reikalingą socialinę bei akademinę informaciją, kad rugsėjo mėnesį nepasiklystų tarp jos gausos;
  • paruošti veiklius žmones būsimoms seniūno pareigoms, nes nemaža dalis dalyvavusių stovykloje vėliau tampa grupės lyderiais;
  • suteikti galimybę jau prieš rugsėjį susipažinti su būsimais kolegomis ir rugsėjį pakliuvus į klaidžius universiteto koridorius nesijaust vienišiems.